Professionell samtalshjälp

Som par kan ni få hjälp att:
  • Lyssna på och tala med varandra på ett bättre sätt
  • Bättre förstå och acceptera dig själv och din partner
  • Finna möjligheter att hantera problem och konflikter
  • Bryta destruktiva mönster

Familjerådgivarens arbete bygger på förtroende och frivillighet. De som vänder sig till mig som familjerådgivare för att tala om sina mest privata relationer erbjuds en trygg ram för samtalet under sträng sekretess. Journaler förs inte. De som önskar kan vara anonyma.

Så går besöket till >>

 
Tel: 070-4912345        E-post: hakan@benjamin.se