Så går besöket till

Vi börjar med var och ens beskrivning av situationen och vad som föranleder er kontakt just nu. Vi kan blicka bakåt och vi ser framåt. I fokus är er parrelation. Arbetet vilar på frivillighet och utgår från era behov och ert engagemang. Tillsammans formulerar vi vad ni vill uppnå med samtalen, hur länge arbetet ska fortgå och hur det ska läggas upp.

Samtalen kan ha olika karaktär:
  • Orienterande och klargörande samtal
  • Krisbearbetning
  • Kortare kontakter med avgränsat fokus
  • Längre bearbetande samtalsserier
  • Samtal om fortsatt föräldrasamarbete efter separation

Min kompetens >>

 
Tel: 070-4912345        E-post: hakan@benjamin.se