Annan påverkan

En välfungerande handledning medför
  • Att ditt arbete berikas
  • Att din yrkesidentitet stärks
  • Att skydd mot arbetsrelaterad stress ges
  • Att denna "vila" i ditt dagliga arbete skapar utrymme för ett inre arbete
  • Att effekter av teambuilding uppnås
  • Att arbetsgruppens syfte och huvuduppgift tydliggörs

Den handledning jag erbjuder >>

 
Tel: 070-4912345        E-post: hakan@benjamin.se