Mitt erbjudande

Som handledare är jag ansvarig för handledningsprocessen.

Jag har handlett skilda grupper inom kunskapsintensiva organisationer i privat och offentlig regi i över 20 år. Därutöver ett flertal individuella uppdrag och konsultationer av arbetsledare och chefer.

Jag har genomfört utbildningar om handledning för chefer, ledningsgrupper och övriga medarbetare inom organisationen. Vad skiljer handledning från närliggande verksamheter som utbildning, arbetsledning, konsultation, psykoterapi och personalgruppsarbete? Hur rekrytera rätt handledare?

Jag är utbildad handledare vid Göteborgs universitet och är medlem i Svensk handledarförening i psykosocialt arbete.

Min teoretiska referensram innehåller psykodynamisk och systemisk teori.

Välkommen att höra av dig!


Artikel att beställa (gratis):

Reflekterande team-handledning
ett exempel på en form för lärande dialog.

Du beställer enklast via e-post.

 
Tel: 070-4912345        E-post: hakan@benjamin.se