Handledning

- en lärande dialog
  • För dig som ledare/chef
  • För dig och din arbetsgrupp
  • För dig och dina kollegor
  • För dig och ditt team

Handledningens syfte är att höja din och dina medarbetares yrkeskompetens. Du ingår i ett reflekterande scenario där deltagarna träffas regelbundet och varaktigt. Du erhåller en kontinuerlig feedback på det arbete du utför, ditt arbetssätt och dig själv som resurs. Detta sker oftast i en gruppsituation, tre till åtta personer men kan också ske individuellt.

Vi utgår från upplevelser, frågeställningar och dilemman i din arbetssituation. Tillsammans reflekterar vi över hur dessa kan förstås, nya infallsvinklar ges, ny kunskap och ny handlingsberedskap skapas. Hur ska dina talanger tas tillvara på bästa sätt? Vad gagnar klient/patient/kund? Hur ska du handla?

Annan påverkan som handledning ger >>

 
Tel: 070-4912345        E-post: hakan@benjamin.se