Två samtal med paus

Två samtal med paus är ett speciellt utformat erbjudande för de par som reser långt för privat familjerådgivning men upplägget passar också för par som befinner sig i akut kris och är angelägna att komma ur krisen snabbare.

Två sessioner följer efter varandra med en kaffe- eller lunchpaus däremellan. Pausen medför att ni som par får tillfälle att reflektera tillsammans över era upplevelser av första samtalet samtidigt som jag som terapeut får tid till eftertanke. Det andra samtalet ger därefter en möjlighet att direkt fördjupa och efter gemensamt övervägande styra in samtalet på det mest meningsfulla för att komma vidare.

Dessa samtal har visat sig mycket verkningsfulla och uppskattade.

Kontakta mig för mer information.

 
Tel: 070-4912345        E-post: hakan@benjamin.se