En egen samtalspartner

Det kan gälla:

Situationsanpassat ledarskap

Du kan som ledare komma i en mängd olika situationer där behovet av en samtalspartner utanför din organisation kan bli aktuell. Det kan t ex vara att:
  • Du står inför ett svårt samtal eller att ge svåra besked. Du funderar på hur du ska förbereda dig och vad du ska tänka på.

  • Du har att leda en grupp som är missnöjd och frustrerad och du funderar över hur du ska agera på bästa sätt.

Du får vägledning att hantera situationer i skarpt läge.

Personligt ledarskap

Genom "personligt porträtt" får du 360 graders feedback på dig som ledare. Om dina styrkor och talanger? Vad utveckla? Vad tona ned? Du väljer själv de personer som porträtterar dig. Återförandet sker under trygga former.

Underlättande ledarskap

Du blir en fascilitator, en underlättare. Du skapar effektivare arbetsmöten, t.ex leder en ledningsgrupp i process. Du får vägledning och förslag på redskap för medskapande förändringsprocesser.

Kontakta mig för mer information.
 
Tel: 070-4912345        E-post: hakan@benjamin.se