Handledningsgrupp för chefer

I dagens kunskapsintensiva organisationer ställs höga krav på ledaren som strateg, kulturbyggare, beslutsfattare, samarbetspartner, personalutvecklare m m. Men vem stödjer chefen och vilka plattformar har han eller hon för att utveckla sitt ledarskap? Handledningsgruppen är ett forum för dig som är chef och önskar att utveckla ditt ledarskap. Här kommer du att träffa andra i liknande positioner för kollegial coaching och erfarenhetsutbyte.

Handledningsgruppen ger dig:
  • En time-out för reflektion, lärande och egen utveckling
  • Stöd, hjälp och konkreta råd till hur du kan hantera aktuella frågeställningar och dilemman i ditt ledarskap
  • Inspiration i form av erfarenhetsutbyte
  • Ett nätverk med ledare utanför din organisation
  • Metoder och teori för att hantera ledarfrågor och medskapande förändringsprocesser.

Upplägg

Varje handledningsgrupp har 6 - 8 platser. Upplägget bygger på en grundmodell som kallas reflekterande team. Modellen utgör en strukturerad samtalsprocess där du får tillfälle att undersöka din situation, lyssna aktivt till kollegornas reflektioner, tips och goda råd för därefter - med stöd av mig som organisationskonsult - dra lärdomar från processen och ringa in dina möjligheter för att gå vidare.

Det reflekterande teamet kan varvas med enkla uppslag på teori och verktyg av direkt värde för ditt ledarskap. Dessa inlägg är underordnade det reflekterande teamet och helt anpassade till de frågeställningar som deltagarna tar upp.

Tid & plats

Handledningsgrupper startar upp löpande. Gruppen samlas vid träffar om tre timmar vid 6 tillfällen och med fyra veckors intervaller. Träffarna äger rum i Jönköpingstrakten.

Anmälan & info

Kontakta mig för mer information eller för att anmäla dig till en handledningsgrupp för chefer. 
Tel: 070-4912345        E-post: hakan@benjamin.se