Min kompetens

Som auktoriserad familjerådgivare är jag socionom med kvalificerad terapeutisk vidareutbildning inriktad på relationer och med lång erfarenhet inom mitt yrke. Jag har varit verksam som familjerådgivare/familjeterapeut i över 30 år.

Min teoretiska referensram innehåller psykodynamisk och systemisk teori.

Som familjerådgivare arbetar jag efter en metodik som innebär respekt för olika uppfattningar, parets ömsesidiga överenskommelser och varje individs rätt att fatta egna beslut.

Kostnaden >>

 
Tel: 070-4912345        E-post: hakan@benjamin.se