Privat familjerådgivning

- vid relationsproblem och i livskriser

Samtalshjälp för par, familjer och ensamstående.

Alla par kan någon gång få det svårt i den nära relationen. Blir påfrestningarna för stora eller långvariga skapas lätt låsta lägen. En familj kan också hamna i svårigheter och behöva hjälp av en utomstående. För att inte fastna i en livskris kan professionell hjälp ibland behövas.

Professionell samtalshjälp >>

 
Tel: 070-4912345        E-post: hakan@benjamin.se