Ett privat företag med 10 anställda löser problem med att stänga lokalkontor och satsa på huvudkontoret genom dialog.


Ett litet privat företag med 10 anställda stod inför att stänga ett antal kontor i landet och istället satsa på en utveckling av huvudkontoret. Företagets VD hade att hantera både en neddragning med de psykologiska processer det medförde och samtidigt få alla med på en satsning framåt i den nya organisationen.

Genom en serie möten där alla deltog fick alla komma till tals, en mängd frågeställningar lyftes upp, goda och dåliga historier berättades, farhågor och förhoppningar inför framtiden belystes, VD:n coachades, en ökad mogenhet med större dialogkompetens växte fram bland medarbetarna, rollerna tydliggjordes och ny energi med stort engagemang och ökat individuellt ansvar växte fram.


<< Tillbaka
 
Tel: 070-4912345        E-post: hakan@benjamin.se