Ett privat företag på 30 anställda hittar sätt att hantera snabba förändringar och definiera mål och visioner


Ett privat företag på 30 anställda stod inför en nödvändig nyorientering då marknaden de arbetade mot förändrades snabbt.

En planeringsgrupp, där också flera intressenter till företaget inbjöds, skissade på ett upplägg. Arbetet kom att bedrivas med alla medarbetarna samlade samtidigt - hela systemet i rummet. En teambuilding genomfördes av hela personalstyrkan. Ledningsgruppen intervjuades sedan inför öppen ridå och medarbetarna gav feedback i reflekterande scenarier. Efter denna "vattentrappa" stärktes ledningsgruppen i att vaska fram det konstruktiva och förkasta det obrukbara.

Ett visionsarbete genomfördes utifrån ett "uppskattande förhållningsätt". Vi utgick från berättelser, "pärlor", från verksamhetens historia då man befunnit sig på toppen av sin kompetens. Dessa extraordinärt lyckosamma händelser analyserades. Vad bidrog till framgången? Härifrån fick vi fram mängder av framgångsvariabler som företaget kom att bygga sin vision på. Dessa kom sedan att ligga till grund för möjliga mål och företaget kom att brytas ned i effektiva team med samspelta och engagerade medarbetare.


<< Tillbaka
 
Tel: 070-4912345        E-post: hakan@benjamin.se