Organisation och ledarskap


Jag hjälper organisationer och människor som vill utvecklas.

Utgångspunkten är alltid er situation. Aldrig mina metoder. I komplexa skeden måste vägval göras. Det är här jag kommer in. Det kan gälla en omorganisation, att ge en ledningsgrupp stöd i en utvecklingsfas, att stärka det talangfulla i ditt ledarskap eller att hantera en kris eller konflikt.

I modern organisationspsykologi betonas betydelsen av delaktighet och dialog. Det är värden jag delar. Design av arbetsformer skapar vi tillsammans. Det kan vara från små reflekterande scenarier över en tidsperiod till innovation och snabb kunskapsöverföring i stor grupp samtidigt - hela systemet i rummet.

Uppdrag >>

 
Tel: 070-4912345        E-post: hakan@benjamin.se